Horečka - co dělat

Tělesná teplota (měřená v konečníku v°C) Doporučená opatření
37,5°C - 38,5°C Klid, pohodlí, vhodné oblečení, pitný režim, monitorování situace
Více než 38,5°C Podání léků proti horečce, fyzikální opatření
40°C 24 hodin Vyhledání lékařské pomoci 

1. Co je horečka? Co je zvýšená teplota?

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C - měřeno v konečníku. Od 37,5 °C do 38,5 °C, opět měřeno v konečníku, mluvíme o zvýšené teplotě.

Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta.

2. Jak měřit teplotu?

Nejběžnějším, bezpečným a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaždí, kdy je třeba teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu. Teploměr ustálení teploty signalizuje zvukem - např. pípáním. Přesnou informaci o výši teploty lze dnes již získat nejen měřením v konečníku a ústní dutině, ale i ve zvukovodu nebo prostřednictvím bezdotykových teploměrů. Dbejte na to, aby měl zakoupený teploměr certifikaci, a tím potvrzení věrohodnosti měření.

Teploměr je možné užít digitální, existují i bezdotykové a infračervené. U malých dětí (kojenců a batolat) slouží k rektálnímu měření digitální teploměr vybavený ohebným zakončením, aby nedošlo k poranění konečníku. Rtuťové teploměry se již dnes k měření nevyrábějí, a tudíž ani neprodávají.

POZOR! Vždy před měřením v konečníku je nutno teploměr potřít vazelínou nebo olejem, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě je třeba také zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme snadno konečník poranit, proto v takovém případě měříme pouze v podpaždí.

3. Příčiny vzniku horečky

 • infekce virové, bakteriální
 • očkování
 • poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nemoci štítné žlázy)
 • poruchy obranyschopnosti organizmu
 • otravy léky, chemickými látkami, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a navíc pobytem v přehřátých prostorách
 • onemocnění nervového systému - infekce mozku, úrazy, krvácení
 • nejrůznější nádorová onemocnění
 • těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání

Zvláštní skupinu dětí tvoří malé děti do 3 let věku, u nichž se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastane tehdy, jestliže se horečky bezdůvodně opakují, nebo přetrvávají, nebo přetrvává zvýšená teplota a dítě se chová zcela normálně, reaguje jako vždy, je při chuti a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem, zvláště, pokud jde o dítě ve věku do 3 měsíců (může jít o skrytou infekci, vyšetření je nezbytné).

4. Kdy se snažíme zvýšenou teplotu, horečku ovlivnit?

Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale nad 38,5 °C vždy (měřeno v konečníku - rozdíl mezi teplotou v podpaždí a konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší).

5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)? Jak srazit horečku u dětí?

Zábaly při horečce

 • zábaly:
  Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné, ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během 2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu. Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí, když se podaří snížit teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.
 • přikládání ledových kostek do třísel:
  Je to velmi efektivní, ale málo používaná metoda, která spočívá v tom, že na obě třísla dítěte položíme tenkou látku (např. kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do igelitového sáčku, ponecháme cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po uplynutí 10ti minut led odstraníme a po 20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto metodu děti velmi dobře snáší, protože je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto, protože třísly prochází velké tepny, takže krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá použít u kojenců.
 • omývání houbou:
  Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca 29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny. Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo "husí kůže", proceduru ukončíme. Opět musíme cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.
 • sprchování:
  Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme. Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.

POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě proceduře nepřiměřeně brání!

6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?

K ovlivnění teploty můžeme dítěti po konzultaci s lékařem podat:

 • paracetamol (např. Paralen, Panadol, Mexalen) - 10-15 mg/kg váhy po 6 hodinách (po konzultaci s ošetřujícím lékařem lze dávku v případě nutnosti zdvojnásobit)
 • ibuprofen (např. Ibalgin, Nurofen) - 5-10 mg/kg váhy po 8 hodinách
 • kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) - 5-10 mg/kg váhy po 6 hodinách - !do 15 let nepodávat pro riziko vzniku krvácivých stavů! Kyselinu acetylsalicylovou nikdy dítěti sami nepodávejte, měl by ji vždy předepsat jen lékař u specifických onemocnění.

Lékové formy:

U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. Nikdy léky nekombinujte, lze kombinovat čípky a sirup či tabletu, ale nikdy druh přípravku! Změnu přípravku provede lékař, je-li původní lék neúčinný. Léky na snížení teploty lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách.

Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním, do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.

7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení

U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je nutno ihned volat RZP, protože takový stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc a následné neurologické vyšetření. Protože se situace může opakovat, rodiče jsou vždy poučeni jaké léky při teplotách preventivně použít a jak postupovat. Ošetřující dětský lékař potom zváží vhodnost případných očkování po konzultaci s odbornými lékaři.

8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce

 • nikdy nechladit končetiny
 • nikdy nepoužívat k zábalům alkohol (slivovice) - odpařováním a následně vdechováním může dojít k otravě alkoholem
 • nikdy nepoužívat k zábalům igelitové fólie!
 • nikdy nesrážet teplotu na normální hodnotu, maximálně o 2 °C - poznámka se týká především vysokých teplot 39 °C - 40 °C (horečka je obranná reakce organizmu)
 • neustále sledovat reakce dítěte, stav dítěte se může velmi rychle měnit
 • nikdy nestřídat druh podávaného léku, lze však střídat formu přípravku, tzn. tablety místo čípku apod. podávat v malých porcích, třeba po lžičkách chlazenou tekutinu, nejlépe slabý ruský čaj nebo vodu. Oboje je vhodné přisladit Glukopurem nebo medem (cukr zde obsažený je pro organizmus snadno využitelný zdroj energie)
 • pokud se na kůži objeví mramorování nebo začervenalé skvrny, je nutno konzultovat lékaře a v zábalech či jiných procedurách nepokračovat
 • dbát na přiměřenou teplotu místnosti, často a krátce větrat

9. Rada na závěr k horečce dětí

Vzhledem k tomu, že každé dítě reaguje při teplotách jinak, nelze dát úplně přesný návod, jak postupovat. Nikdy tedy neuděláte chybu, když situaci budete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště když vaše dítě dosud teplotu nemělo nebo pokud si nejste svým postupem jisti.