Nepovinná očkování

Nepovinná, nadstandardní očkování, která nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Rodiče hradí cenu očkovací látky,  pokud zakoupíte očkovací látku u nás v ambulanci, poplatek za očkování vám nebude účtován.

Pneumokok: Očkování proti invazivním onemocněním způsobeným Pneumokoky (bakterie Streptococcus pneumonie způsobuje těžce probíhající záněty plic, záněty mozkových blan a středouší). Určeno pro děti od 2 měsíců věku ve schématu 2+1 (2. dávka za 2 měsíce, 3.dávka nejdříve 6 měsíců po 2.dávce). Pro nedonošené děti (porozené před 37. gestačním týdnem) zůstává očkovací schéma 3+1. V současné době jsou u nás registrovány dvě očkovací látky: SYNFLORIX - vakcina proti 10 typům pneumokoka, ta je v případě, že 2.dávka je podána do 7. měsíce věku, plně hrazena a PREVENAR 13 - vakcina proti 13 typům pneumokoka - rodiče doplácí část ceny vakcíny, nad rámec úhrady státem. Děti starší sedmi měsíců se mohou nechat očkovat za plnou cenu očkovací látky.

HPV (rakovina děložního čípku):
Očkování proti rakovině děložního čípku (vyvolavatelem je lidský papillomavirus - HPV) se doporučuje provést před zahájením pohlavního života, kdy je jeho účinnost nejvyšší. Nejvhodnější období je 13 - 14 let, optimálně do 15 let. U dětí do 15 let se vytváří nejvyšší hladiny protilátek a účinnost vakcíny je proto nejlepší. Před zahájením pohlavního života máme také nejvyšší jistou maximální účinnosti vakcíny. Schéma u všech dostupných očkovacích látek je dvoudávkové, je nutné podat obě dávky během jednoho roku, nejlépe ve schématu 0-6 měsíců Očkování Gardasil 9 a Gardasil chrání navíc před genitálními bradavicemi.
Pokud je dítěti aplikována 1.dávka očkování proti HPV mezi 13.-14. rokem života je vakcína částečně (v případě vakcíny Cervarix - úplně) hrazena státem. Pro děti od 15 let věku nutné nikoliv dvě, ale celkem 3 dávky vybrané vakcíny.

Rotaviry:
Rotavirové gastroenteritidy (průjmová onemocnění často provázená zvracením a horečkami) je možné preventivně omezit díky novým očkovacím látkám. V případě zájmu lze použít pro všechny děti, ale pouze nejpozději do 5 měsíců, kdy je potřebné podat celé schéma této očkovací látky. Očkování je možné zahájit od 6. týdne u dětí, které nebyly očkované proti TBC (u těchto dětí až od 9. týdne). Toto očkování se podává rovnou do úst dítěte bez nutnosti aplikace injekce. Jedná se o perorální očkovací látku, která se aplikuje ve 3 dávkách v intervalu á 1 měsíc.

Meningokok: 
Proti meningokokovým nákazám je možné očkovat s ohledem na riziko tohoto onemocnění jednak kombinovanou očkovací látku proti meningokoku typu A, C, Y, W 135, kde se první dávka doporučuje podat před nástupem dítěte do kolektivu. Přeočkování je vhodné provést za 10 let, tedy před obdobím, kdy výskyt tohoto onemocnění ve věkové kategorii 15-19 let opět stoupá. Dále je možná chránit proti meningokoku skupiny B, který je obecně považován za nejrozšířenější a nejagresivnější formu bakteriálního meningokokového onemocnění. Jedná se o vakcínu Bexsero určenou pro děti od 9 týdnů věku a nebo o vakcínu Trumema, prozatím s minimální věkovou hranicí 12 let.


Hepatitida (žloutenka) A:  
V poslední době stoupá zájem o toto očkování. Populace našich předškolních dětí není proti této nemoci prakticky vůbec chráněná, poslední větší epidemie byla v ČR v období 70. let. V posledních letech vzhledem k opakovaným povodním a migraci se objevil opět zvýšený výskyt tohoto onemocnění. Ve větším riziku jsou především předškolní děti, zvlášť vhodné je doplnit toto očkování před nástupem do kolektivu, před plánovanou cestou s dítětem na zahraniční dovolenou. Vhodné období je od dvou let. Aplikují se dvě dávky v intervalu 8 - 12 měsíců, dále 


Plané neštovice:
Na trhu dostupná očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím ( Priorix Tetra). Aplikují se dvě dávky místo povinného očkování pouze proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, není tedy nutné dávat další injekce, chceme-li dítě chránit i proti planým neštovicím. Dítě je tak chráněno již v době, kdy se s tímto onemocněním v dětském kolektivu může kdykoliv setkat. Dvoudávkové schéma proti planým neštovicím je dnes již doporučováno i pro samostatné očkování (vakcína Varilrix).

Klíšťová encefalitida:
Očkování proti klíšťové encefalitidě je doporučováno zpravidla u dětí od 3-ti let, individuálně lze podat i dříve, ale výskyt tohoto onemocnění v nižších věkových kategoriích je minimální. Výskyt klíšťové encefalitidy celorepublikově stoupá a přesouvá se i do vyšších nadmořských poloh. Je nutné zvážit individuální epidemiologická rizika. Používané vakcíny se aplikují v základním 3- dávkovém schématu, první dvě dávky za měsíc, třetí za rok. První přeočkování je po 3 letech a každé další za 5 let.
Cena jedné dávky (FSME-IMMUN, Encepur) do 16 let 750,-Kč, nad 16 let 850 Kč (očkujeme i rodiče)

Tuberkulóza:
Očkování provádí u indikovaných dětí kalmetizační středisko KALP Brno - Zahradníkova dle dostupnnosti vakcíny po vydání doporučení u praktického lékaře. Vhodná doba je nejdříve po aplikaci základního očkování Hexavakcínou od 6-tého měsíce.  Lze očkovat na základě pozitivní indikace dotazníku z porodnice, případně na základě individuální žádosti rodičů .

Chřipka:
Očkování je přednostně vhodné pro děti, které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce, střeva, cukrovkou(v těchto případech je plně hrazené). Očkování je možné preventivně nabídnout i zdravým dětem, za nejvhodnější období se považuje doba před výskytem tohoto onemocnění, což bývá zpravidla v podzimních měsících (od září). Děti, které nebyly dosud očkované by měly dostat 2 dávky v intervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců. Dvoudávkové schéma se doporučuje zpravidla do 9 let.